Special CAD/CAM services for the sewing industry

Обучение на рабора със система Assyst

  1.  Въвеждане в програмата на Assyst
  2.  Работа с функции в Cad Assys t- построяване, измерване и конструиране
  3. Функции за модификация, клъцка и резерва
  4. Градиращи таблици, градация, име част и стайл
  5. Печат опции и калкулиране на маркер
  6. Lay Assyst - модул за подреждане на маркери    
  7. Работа с модули: създаване маркер и печат

Обучението е с продължителност от 5 работни дни.
Всеки работен ден от 9:00 ч до 16:00 ч