Special CAD/CAM services for the sewing industry

KIWICAD?

История на фирмата

KIWICAD е създадена през ........... от ....................., с цел да се използва от .............................

средни и  големи предприятия от шивашката индустрия.

Етапи на развитие

Поради изискванията на клиентите за комбинации от CAD/CAM системи, той решава да открие качествени CAM системи на изгодни цени, които да предлага на клиентите си.