Special CAD/CAM services for the sewing industry

Основна цел екипа на KIWICAD е да предостави на своите клиенти висококачествени услуги и ефективни решения, с което да подпомогне малките и средни шивашки предприятие в по-ефективното фокусиране върху основните им бизнес процеси.

За постигане на тази цел ние разчитаме на висококвалифициран екип от специалисти в областта на CAD/CAM проектирането и дизайна в шивашката промишленост.

За да гарантираме най-добро качество на обслужване на нашите клиенти, ние непрекъсното подобряваме вътрешните си процеси и автоматизираме комуникацията с нашите клиенти.

The main goal of the team at KIWICAD is to provide its customers with high quality services and effective solutions that will help small and medium enterprise in tailoring more effective to focus on their core business processes. To achieve this goal , we rely on a highly qualified team of of specialists in the field of CAD / CAM design and design in the clothing industry . To ensure the best quality service to our customers, we continuously improve internal processes and automate communication with our customers.